Security awareness webinar roadmap 2 van 3

Hoe maak je een goed inhoudelijk awareness programma?

The gap between knowing and doing: kies de juiste security awareness initiatieven

In dit tweede deel van het drieluik over effectieve security awareness programma's staat vorm en inhoud centraal. Waar let je op bij het kiezen van activiteiten? Wat maakt het ene initiatief effectiever dan het andere? En hoe overbrug je het gat tussen weten en doen? In dit webinar gaan we op zoek naar de antwoorden.

In het eerste webinar beschreven we het security awareness volwassenheidsmodel. Hier gingen we in op de procesinrichting en randvoorwaarden voor het succesvol inrichten van je awareness programma. In dit tweede webinar, wat goed op zichzelf te volgen is, ligt de nadruk op de psychologische aspecten die invloed hebben op de houding en het gedrag van medewerkers. Aan welke psychologische knoppen kun je draaien om het handelen van je medewerkers te beïnvloeden?

 

webinar

Op naar daadwerkelijke awareness

We gaan in op hoe je ervoor zorgt dat je bewustwordingsprogramma niet het ene oor ingaat en het andere oor uit. De activiteiten die je organiseert en de inhoud van deze activiteiten hebben hier een grote invloed op. In dit webinar vertelt Wilbert Pijnenburg meer over hoe je je awareness programma inhoudelijk inricht zodat er daadwerkelijk bewustwording plaatsvindt.

 

WitteKruislaan-44

Motivatie, intentie, gedrag

Medewerkers zijn de eerste lijn in verdediging tegen cyberdreigingen. Maar hoe kijken zij tegen security awareness aan? Zijn zij in staat om veilig te werken en hebben ze voldoende middelen? We brengen inzichtelijk in welke mate zij open staan voor verandering met behulp van het wetenschappelijke model Theory of Planned bahavior.

Samen voorspellen de onderstaande 3 factoren de bereidheid van je medewerkers om hun gedrag te veranderen. Inzicht in deze factoren geeft houvast bij het bepalen van de juiste strategie voor je awareness programma.

  • Houding van medewerkers ten opzichte van veilig werken
  • De mate waarin medewerkers denken dat de organisatie informatieveilig werken belangrijk vindt
  • De mate waarin medewerkers het gevoel hebben dat ze goed zijn uitgerust om veilig te werken
Wilbert Pijnenburg
Over de spreker
Wilbert Pijnenburg - Infosequre

Wilbert Pijnenburg startte zijn carrière als security consultant in 1996. Sinds 2007 richt hij zich volledig op de menselijke factor in informatiebeveiliging. In de afgelopen 14 jaar heeft hij honderden nationale en internationale organisaties begeleid bij het ontwikkelen van bewustwordingsprogramma’s. 

Voor wie?

CISO's , security officers, privacy officers en verantwoordelijken voor security awareness programma's.

Het webinar geeft praktische handvatten voor

  • Het kiezen en selecteren van initiatieven voor security awareness programma's
  • Stap voor stap werken aan veilig gedrag