Security awareness webinar roadmap 2 van 3

Hoe maak je een goed inhoudelijk awareness programma?

Kies de juiste security awareness activiteiten om het gat tussen weten en doen te dichten

In dit 2e deel van het drieluik over effectieve security awareness programma's staan vorm en inhoud centraal. Waar let je op bij het kiezen van awareness activiteiten? Wat maakt de ene activiteit effectiever dan de andere? En hoe overbrug je het gat tussen weten en doen? In dit webinar gaan we op zoek naar de antwoorden.

De focus ligt op de psychologische aspecten die invloed hebben op de houding en het gedrag van medewerkers. Aan welke psychologische knoppen kun je draaien om het handelen van je medewerkers te beïnvloeden?

Awareness programma

Veiliger werken met de theory of planned behavior

We maken inzichtelijk in welke mate je medewerkers ervoor openstaan om veiliger te gaan werken met behulp van de theory of planned behavior.

Deze theorie zegt dat er 3 factoren zijn die bepalen of je medewerkers hun gedrag willen aanpassen. Inzicht in deze factoren geeft houvast bij het bepalen van de juiste strategie voor je awareness programma.

 

Awareness programma

Motivatie, intentie en gedrag

Samen voorspellen deze 3 factoren de bereidheid van je medewerkers om hun gedrag te veranderen.

  • De houding van je medewerkers ten opzichte van veilig werken
  • De mate waarin je medewerkers denken dat de organisatie informatieveilig werken belangrijk vindt
  • De mate waarin medewerkers het gevoel hebben dat ze goed zijn uitgerust om veilig te werken

Dit webinar is onderdeel van een drieluik over het security awarereness model en is ook los goed te volgen. In het eerste webinar gingen we in op de procesinrichting en randvoorwaarden voor het succesvol inrichten van je awareness programma.

In het laatste webinar in deze reeks ontdek je hoe je ervoor zorgt dat je programma voldoende meetelementen heeft om te zien wat het effect is en waar de verbeterpunten zitten.

 

 

Security awareness
Over de spreker
Wilbert Pijnenburg - Infosequre

Wilbert Pijnenburg startte zijn carrière als security consultant in 1996. Sinds 2007 richt hij zich volledig op de menselijke factor in informatiebeveiliging. In de afgelopen 15 jaar begeleidde hij honderden nationale en internationale organisaties bij het ontwikkelen van awareness programma’s. 

Security awareness training

Het webinar geeft praktische handvatten voor

  • Het kiezen en selecteren van activiteiten voor je security awareness programma
  • Stap voor stap werken aan veilig gedrag
Aanmelden