AVG: maak jij al gebruik van jouw privacyrechten?

8 minuten lezen - Gepubliceerd op Feb 6, 2020 12:00:00 AM

Omdat persoonsgegevens alle ‘persoonlijke informatie’ omvatten kun je het breed opvatten.

Enkele voorbeelden:

 • Je naam
 • Je e-mailadres
 • Je BSN
 • Je telefoonnummer
 • Creditcardgegevens
 • Kentekengegevens
 • Je locatiegegevens
 • Je online identifier
 • Kenmerken die betrekking hebben op je fysieke, genetische, mentale, commerciële, culturele of sociale identiteit 

Heeft de AVG invloed op mij?

Ja. Heb je je ooit ingeschreven voor een nieuwsbrief via social media of heb je online aankopen gedaan? Dan heeft de AVG ook invloed op jou.

De regelgeving geeft je de mogelijkheid om bedrijven aansprakelijk te stellen. Als we allemaal onze AVG-rechten (toestemming voor het gebruik van data intrekken, toegang tot persoonlijke gegevens opvragen en/of persoonsgegevens deleten) gaan uitoefenen, dan kan dit enorm veel impact hebben op big data bedrijven.

Waarom is de AVG belangrijk voor mij?

De AVG vervangt het huidige juridische kader op het gebied van privacy in de EU. Het zet een nieuwe standaard voor de verzameling, opslag en het gebruik van persoonsgegevens. Alle bedrijven in de EU zullen zich hier aan moeten houden. Het zal de manier waarop bedrijven met je informatie omgaan compleet veranderen en het geef je nieuwe rechten.

Je kunt bijvoorbeeld navragen hoe je persoonlijke gegevens worden opgeslagen en hoe deze gegevens worden gebruikt. Je kunt zelfs persoonlijke data laten verwijderen.

Je kunt ook bezwaar indienen tegen het gebruik van je persoonlijke gegevens voor bijvoorbeeld direct marketing.

Stel je koopt een paar schoenen online en de advertenties vliegen je vervolgens om de oren. Je kunt de webshop dan vragen om de verwerking van je gegevens te stoppen zodat je gegevens niet langer worden ingezet voor direct marketing. De AVG geeft je dit recht.

Heeft de nieuwe regelgeving alleen invloed op Europa?

Het is niet helemaal duidelijk hoe de rest van de wereld zal reageren op de AVG. De verwachting is echter dat bepaalde rechten wereldwijd uitgerold zullen worden.

Bedrijven zullen binnen 72 uur een Europees agentschap moeten contacteren als ze een datalek constateren. Als het lek een hoog risico is voor gebruikers dan moeten deze gebruikers op de hoogte gesteld worden. Deze regels kunnen positieve invloed hebben op de rechten van personen buiten Europa. Het zal ook invloed hebben op hoe bedrijven ook buiten Europa zakelijke afspraken maken.

Goed om te weten, wat nu?

Als je in de EU woont kun je je het beste inlezen in je rechten. De wet bevat de volgende punten:

 • Het recht op informatie
 • Het recht op toegang tot informatie
 • Het recht op rectificatie
 • Het recht op het laten wissen van gegevens
 • Het recht op beperkte verwerking van gegevens
 • Het recht op dataportabiliteit (het meenemen van je gegevens)
 • Het recht op bezwaar
 • Rechten in relatie tot het beperken van automatische besluitneming op basis van gegevens en profilering

Je kunt eenvoudige handleidingen vinden voor zaken zoals het:

 • Navragen van de persoonsgegevens die een bedrijf heeft verzameld
 • Een verzoek indienen bij een bedrijf om de verwerking van je gegevens stop te zetten
 • Een verzoek indienen bij een bedrijf om je gegevens te verwijderen

Je kunt ook eenvoudig een klant indienen als je persoonlijke data is gelekt en uitvinden wat je kunt doen bij het tegengaan van de verzameling van persoonsgegevens bij kinderen.

Een ding waar je direct mee kunt beginnen: vraag bij bedrijven na welke persoonlijke gegevens zij over jou verzamelen.

In het kort:

De meeste algemene voorwaarden zijn niet te lezen en zijn heel moeilijk te beoordelen door een leek. Maar doe een poging door te zoeken op enkele belangrijke termen. Zo kun je nagaan wat je afspreekt met het bedrijf.

Gaat het werken?

Regels zijn er om gebroken te worden. Bedrijven zullen naar nieuwe manieren zoeken om te profiteren van je gegevens. Maar de principes die de EU nu introduceert geeft jou als consument de kans om vragen te stellen en gehoord te worden. Het zorgt ervoor dat bedrijven verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Het is ook een afschrikmiddel voor bedrijf die hoge boetes kunnen ontvangen bij het overtreden van deze regelgeving.

Het geeft de gebruiker weer wat macht terug. Je kunt met kleine stapjes wat doen om je online identiteit en persoonsgegevens te beschermen.

Care to share?

Gepubliceerd op Feb 6, 2020 12:00:00 AM
Oana Stefanescu

We’ve gathered all the in-depth information.

Gain all the insights on security awareness