Security awareness podcast

Vergroot de digitale weerbaarheid van je organisatie via menselijk gedrag

Menselijk gedrag is een essentiële, maar in informatiebeveiliging redelijk onbekende factor als het gaat om het vergroten van de digitale weerbaarheid van organisaties. Wij maakten er een podcast over met Sander Ebbers die er promotieonderzoek naar doet.

Digitale weerbaarheid

Geef medewerkers een waardevolle rol bij het vergroten van digitale weerbaarheid

Sander Ebbers is docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en promotieonderzoeker aan de Open Universiteit. Vanuit zijn achtergrond in de arbeids- en organisatiepsychologie en cybersecurity doet hij onderzoek naar de digitale weerbaarheid van organisaties.

Wij gingen met hem in gesprek over security awareness, menselijk gedrag en hoe je de digitale weerbaarheid van organisaties kan versterken via het gedrag van medewerkers. We maakten er een podcast over en schreven er een blog over.

Sander Ebbers
Sander Ebbers
Docent-onderzoeker cybersafety NHL Stenden Hogeschool & Promovendus Open Universiteit

We willen stiekem dat medewerkers hun gedrag veranderen puur op basis van risico's die wij als professionals zien, maar voor medewerkers speelt deze factor geen rol bij het vertonen van veilig gedrag.

De podcast geeft praktische handvatten voor

  • Het stimuleren en ontwikkelen van informatieveilig gedrag
  • Het positief beïnvloeden van gedrag van medewerkers
  • Het ontwikkelen van een duurzame security cultuur in je organisatie

 

Podcast digitale weerbaarheid

Volgende pocast niet missen? Schakel een melding in.

Vul het formulier in om een melding te ontvangen als er een nieuwe security awareness podcast verschijnt.