Security awareness podcast

Ons cybergedrag is veel onveiliger dan we zelf denken

Of je slachtoffer wordt van cybercriminaliteit is voor een groot deel terug te voeren op je eigen online gedrag. Hoe mensen zich zeggen online te gedragen is echter niet altijd hetzelfde als hoe mensen zich daadwerkelijk online gedragen, blijkt uit onderzoek dat mede is uitgevoerd door Rick van der Kleij. Dit maakt het lastig om een goed beeld te krijgen van het ontstaan van slachtofferschap en om geschikte interventies te ontwikkelen.

Rick van der Kleij

Help mensen om hun doelen op een veilige manier te bereiken

Rick van der Kleij is onderzoeker bij het lectoraat Cybersecurity in het mkb aan de Haagse Hogeschool en bij TNO. Hij doet onderzoek naar het cyberweerbaar maken van mensen.

Wij gingen met hem in gesprek over de verschillen tussen zelf gerapporteerd gedrag en waargenomen gedrag, de factoren die samenhangen met veilig online gedrag en de gevolgen voor effectieve beïnvloeding van veilig gedrag. 

Van der Kleij is geen voorstander van gedragsbeïnvloeding. Volgens hem willen mensen helemaal niet beïnvloed worden. In plaats daarvan moeten we het mensen makkelijk maken en geen belemmeringen vanuit de techniek oproepen. Daarmee creëer je een veilige omgeving.

Rick van der Kleij
Rick van der Kleij
Senior onderzoeker lectoraat Cybersecurity in het mkb aan de Haagse Hogeschool en bij TNO

We hebben misschien niet meer security awareness nodig bij mensen, maar meer human awareness bij ontwikkelaars.

De podcast geeft praktische handvatten voor

  • Het stimuleren van informatieveilig gedrag
  • Het creëren van een veilige omgeving
  • Het ontwikkelen van een sterke security cultuur

 

Podcast cybergedrag

Volgende podcast niet missen? Schakel een melding in.

Vul het formulier in om een melding te ontvangen als er een nieuwe security awareness podcast verschijnt.