ISO 27001

Garantie voor het veilig omgaan met informatie

Wij hechten veel waarde aan vertrouwelijk en veilig omgaan met gegevens. Dus ook als het om jouw gegevens gaat. Ons ISO 27001 certificaat garandeert op onafhankelijke wijze dat BeOne Development Holding, waar Infosequre deel van uitmaakt, voldoet aan strenge internationale eisen op het gebied van informatiebeveiliging. 

Naar ISO 27001 certificaat Naar Statement of applicability
ISO 27001 certificaat BeOne Development

Jouw data worden veilig opgeslagen

Of het nu gaat om ons learning management systeem (LMS), security awareness scan of een game, als klant moet je erop kunnen rekenen dat je vertrouwelijke informatie bij ons veilig is. Wij hebben vastgelegd hoe we omgaan met o.a. werknemersgegevens, financiële gegevens en andere gevoelige informatie die we beheren voor onze klanten en derden.

Werken aan security cultuur is continu proces

Binnen de BeOne Development Holding werken we continu aan een bedrijfscultuur die veilig omgaan met informatie ademt. We doen dat op toegankelijke manieren, waardoor het veilig omgaan met informatie inmiddels routine is bij onze mensen.